คป.กพ ร่วมกับ เขื่อนภูมิพล ประชุมการบริหารจัดการน้ำ

          วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานกำแพงเพชร นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขื่อนภูมิพล จัดประชุมชี้เเจงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และแผนการจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2560/61 ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อให้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจและให้เกิดการบูรณาการในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกภาคส่วน ทั้งนี้มีกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์น้ำร่วมกัน


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร