คป.กพ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานฯ

         วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎร โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร