ร่วมเวทีชุมชน ขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่

         วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมเวทีชุมชนนาแปลงใหญ่ เพื่อพบปะพร้อมให้คำแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ และเป็นการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองเจริญ หมู่ 4 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร