คป.กำแพงเพชร ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านใหม่

         วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับประวัติ งานด้านต่างๆของโครงการประตูระบายน้ำฝายท่ากระดานให้แก่คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และพาเยี่ยมชมโครงการ 
         ต่อมาได้พาเยี่ยมชมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการฯ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร