คป.กพ ร่วมติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (kick off)

        วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านวังทองหลาง หมู่ที่ 14 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร นายศุภวิชญ์ ธนะบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (kick off) โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมครั้งที่ 1 (kick off) พร้อมกันทั่วประเทศตำบลละ 1 หมู่บ้าน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งได้บูรณาการดำเนินงานภายใต้กรอบหลักการสำคัญ 10 เรื่อง ในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย 1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2. คนไทยไม่ทิ้งกัน 3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข 4. วิถีไทยวิถีพอเพียง 5. รู้สิทธิรู้หน้าที่ และกฎหมาย 6. รู้กลไกการบริหารราชการ 7. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี 9. ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด 10. งานตามภารกิจ


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร