ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (kick off) ต.โกสัมพี

        วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายอนันต์  โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้ นายอิทธิพร สุวรรณภูมิ ช่างฝีมือสนาม ช2  ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (kick off) พร้อมกันทั่วประเทศตำบลละ 1 หมู่บ้าน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน ณ ศาลาวัดโนนสมบูรณ์ ม.12 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร


 

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร