รายงานทางการเงิน  
     
 
เรื่อง

ประกาศ/
แก้ไขเมื่อ

ไฟล์เอกสาร

รายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ 2561 จากระบบ GFMIS 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

09 พ.ย. 2561 PDF

รายงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ 2561 จากระบบ GFMIS 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

05 ต.ค. 2561 PDF

รายงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ 2561 จากระบบ GFMIS 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

07 ก.ย. 2561 PDF

รายงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2561 จากระบบ GFMIS 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

07 ส.ค. 2561 PDF

รายงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ 2561 จากระบบ GFMIS 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

09 ก.ค. 2561 PDF

รายงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2561 จากระบบ GFMIS 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

06 มิ.ย. 2561 PDF

รายงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ 2561 จากระบบ GFMIS 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

09 พ.ค. 2561 PDF

รายงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ 2561 จากระบบ GFMIS 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

10 เม.ย. 2561 PDF

รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 จากระบบ GFMIS 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

07 มี.ค. 2561 PDF

รายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ 2561 จากระบบ GFMIS 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

09 ก.พ. 2561 PDF

รายงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ 2560 จากระบบ GFMIS 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

08 ม.ค. 2561 PDF

รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2560 จากระบบ GFMIS 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

08 ธ.ค. 2560 PDF

รายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ 2560 จากระบบ GFMIS 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

09 พ.ย. 2560 PDF

รายงานงบทดลองประจำปี พ.ศ.2560 

19 ต.ค. 2560 PDF

รายงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ 2560 จากระบบ GFMIS 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

09 ต.ค. 2560 PDF

รายงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ 2560 จากระบบ GFMIS  

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

07 ก.ย. 2560 PDF

รายงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2560 จากระบบ GFMIS

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

07 ส.ค. 2560 PDF

รายงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ 2560 จากระบบ GFMIS  

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

06 ก.ค. 2560 PDF

รายงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2560 จากระบบ GFMIS

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

06 มิ.ย. 2560 PDF

รายงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ 2560 จากระบบ GFMIS 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

05 พ.ค. 2560 PDF

รายงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ 2560 จากระบบ GFMIS 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

07 เม.ย. 2560 PDF

รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2560 จากระบบ GFMIS 

06 มี.ค. 2560 PDF

รายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ 2560 จากระบบ GFMIS

07 ก.พ. 2560 PDF

รายงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ 2559 จากระบบ GFMIS 

10 ม.ค. 2560 PDF

รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2559 จากระบบ GFMIS 

07 ธ.ค. 2559 PDF

รายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ 2559 จากระบบ GFMIS 

08 พ.ย. 2559   PDF 
 
  (ขณะนี้หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  1 หน้า  รวมเป็น  26  รายการ)
 
     
::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร