เนื้อหา

ชื่อ ลงวันที่
คป.กำแพงเพชร ร่วมต้อนรับ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 18/05/2559
คป.กพ.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัด ในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 11/04/2559
ชลประทาน บริการน้ำอุปโภค บริโภคเพื่อประชาชน โดยโครงการชลประทานกำแพงเพชร 02/04/2559
คป.กำแพงเพชร ประชุม single command ครั้งที่ 4/2559 01/04/2559
คป.กำแพงเพชร ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำของอ่างฯคลองแขยงตอนล่าง 28/03/2559
คป.กำแพงเพชร ประชุมการบริหารจัดการน้ำ ทรบ.ปิงกงจีน 28/03/2559
คป.กำแพงเพชร จัดกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 25/03/2559
คป.กำแพงเพชร จัดเวทีประชาคมโครงการก่อสร้างฝายห้วยน้ำอุ่นพร้อมระบบส่งน้ำ 23/03/2559
คป.กำแพงเพชร ร่วมประชุมชี้เเจงและหาแนวทางการช่วยเหลือภัยแล้ง 23/03/2559
คป.กำแพงเพชร จัดประชุมอาสาสมัครชลประทานสัญจร(วังยาง) เดือนมีนาคม 2559 15/03/2559
สบ1.คป.กำแพงเพชร ประชุมอาสาสมัครชลประทานสัญจรประจำเดือน มีนาคม 2559 10/03/2559
ชป.กพ ร่วมกับ ชป.พจ หาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 09/03/2559
คป.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝายคลองสวนหมาก 09/03/2559
คป.กำแพงเพชร ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2559 08/03/2559
คป.กำแพงเพชร ร่วมต้อนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านป่าคา 03/03/2559
คป.กำแพงเพชร สร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกร 23/02/2559
คป.กำแพงเพชร จัดประชุมอาสาสมัครชลประทานปี 2559 15/02/2559
คป.กำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน"หลักสูตร 1 วัน" 12/02/2559
คป.กำแพงเพชร แนะแนวการเปลี่ยนสายงานของลูกจ้างประจำ 10/02/2559
คป.กำแพงเพชร ประชุมติดตามโครงการดาวล้อมเดือน 05/02/2559
คป.กพ. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการชลประทาน 27/01/2559
โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานฯ(ร.ร.ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา) 26/01/2559
โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (ร.ร.ไทรงามพิทยาคม) 20/01/2559
คป.กพ. ร่วมประชุมพิจารณาการบริหารจัดการน้ำ ทรบ.ปิงกงจีน 15/01/2559
คป.กพ.ร่วมกิจกรรม"ร่วมพลังสามัคคี คลองสวยน้ำใส ปีใหม่ 2559" 15/01/2559
คป.กพ.ร่วมสำรวจปริมาณน้ำแม่น้ำปิงกับศูนย์อุทกฯ ภ.เหนือตอนล่าง 15/01/2559
สวัสดีปีใหม่ ปี พ.ศ.2559 ผส.ชป.4 07/01/2559
คป.กำแพงเพชร ประชุมการบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง 24/12/2558
สบ3 คป.กพ.ดำเนินงานหน่วยบำบัดทุกข์ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 23/12/2558
ผู้เชี่ยวชาญฯ สชป.4 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 59 ของ คป.กพ. 09/12/2558
คป.กำแพงเพชร จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 04/12/2558
คป.กำแพงเพชร ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 04/12/2558
คป.กำแพงเพชร ประชุมข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ 26/11/2558
คป.กำแพงเพชร ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดภาวนาเขานิยม 20/11/2558
คป.กำแพงเพชร. ร่วมงาน "วิถีเวลา ข้าราชการ & สืบสานประเพณี" 20/11/2558
โครงการชลประทานกำแพงเพชร รับ-มอบงาน 16/11/2558
ผู้เชี่ยวชาญฯ สชป.4 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 58 ของ คป.กพ. 09/10/2558
สชป.4 จัดงานเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 28/09/2558
คป.กพ. ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ 25/09/2558
ผคป.กพ. เป็นวิทยากรให้กับ บุคลากร สชป.14 02/09/2558
ผคป.กพ.ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดครั้งที่ 3 24/08/2558
ผคป.กพ. ร่วมเฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 19/08/2558
คป.กำแพงเพชร ประชุมอาสาสมัครชลประทานสัญจร ประจำเดือนสิงหาคม 2558 18/08/2558
คป.กพ. ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2558 13/08/2558
คป.กพ.รายงานสถานการณ์น้ำผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง 29/07/2558
ผคป.กพ ประชุมคณะกรมการประจำเดือนกรกฎาคม 2558 29/07/2558
ผคป.กพ.ประชุมผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ 29/07/2558
คป.กพ. หารือกับผู้รับเหมางานแก้มลิงบ้านทุ่งเฉลียว 28/07/2558
คป.กพ. ร่วมซ้อมสำรวจเส้นทางก่อนปั่นจริงใน BIKE FOR MOM 28/07/2558
ชป.กพ ประชุมขับเคลื่อนนโยบายช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง 22/07/2558
คป.กพ.จัดการบรรยายเกี่ยวกับ การบริหารจัดการชลประทาน 17/07/2558
คป.กพ.ร่วมประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯในพื้นที่เขตตรวจที่ 18 15/07/2558
ชป.กำแพงเพชร ประชุมชี้เเจงเกษตรกร ณ อ.คลองขลุง 15/07/2558
ชลประทานกำแพงเพชร ส่งมอบถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้แก่ อบต.หนองหลวง 15/07/2558
ชลประทานกำแพงเพชร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การบริหารจัดการน้ำฯ 10/07/2558
ผคป.กพ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการทรัพยากรน้ำฯ” 10/07/2558
ชลประทานกำแพงเพชร ร่วมทำความเข้าใจการรับน้ำเข้าพื้นที่ให้แก่เกษตร 07/07/2558
ชลประทานกำแพงเพชร ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558 07/07/2558
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ชี้แจงสถานการณ์น้ำให้เกษตรกรทราบ 26/06/2558
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (วังบัว) ดำเนินงาน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 25/06/2558
ชป.กำแพงเพชร ให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำผ่านคลื่นวิทยุ 24/06/2558
ชป.กำแพงเพชร ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิงระดับจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 23/06/2558
ชลประทานกำแพงเพชร แจ้ง สถานการณ์น้ำให้ผู้นำเกษตรกรและทหารทราบ 22/06/2558
ชป.กำแพงเพชรประชุมหารือผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference) 22/06/2558
ชลประทานกำแพงเพชร ร่วมประชุมสำนักงานชลประทาน ครั้งที่ 5-6/2558 11/06/2558
ฝ่ายส่งน้ำฯวังบัว คป.กำแพงเพชร เปิดประตูน้ำ ตามข้อตกลง 11/06/2558
คป.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 113 11/06/2558
ชลประทานกำแพงเพชร จัดประชุมอาสาสมัครชลประทาน 11/06/2558
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ตรวจเยี่ยมโครงการฯ 04/06/2558
ชลประทานกำแพงเพชร ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558 04/06/2558
คป.กำแพงเพชร แจง ผลการส่งน้ำในเขตพื้นที่ 04/06/2558
คป.กำแพงเพชร ดำเนินการรับเอกสารจ้างเหมางานก่อสร้าง 02/06/2558
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2558 30/05/2558
ชลประทานกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการคนรักษ์น้ำ 29/05/2558
ชลประทานกำแพงเพชร ติดตามการส่งน้ำและรับฟังปัญหากลุ่มผู้ใช้น้ำ 20/05/2558
เกษตรกรเรียกร้องชลประทานกำแพงเพชร ปล่อยน้ำเพิ่มช่วยเหลือพื้นที่นา 18/05/2558
รดน้ำดำหัว ผคป. สืบสานประเพณีไทย 01/05/2558
ผคป.ฯ ประชุมแผนจัดการน้ำ ปี 58 01/05/2558
ประชุมประจำเดือน ติดตามผลตามแผนปี 2558 30/04/2558
วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร 23/04/2558
ประชุมสำนักงานชลประทาน ครั้งที่ 4/2558 23/04/2558
ชลประทานกำแพงเพชร จัดกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด 22/04/2558
ชลประทานกำแพงเพชร หารือแนวทางจัดสรรน้ำ ปี 58 09/04/2558
ชลประทานกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 02/04/2558
ชป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ความคิด” ครั้งที่ ๒๘ 02/04/2558
ชลประทานกำแพงเพชร รับมอบนโยบายการปฏิบัติงานของ รมช.มท. 20/03/2558
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๔ ครั้งที่ ๒-๓/๒๕๕๘ 17/03/2558
ประชุมการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจําปี ๒๕๕๘ 13/03/2558
คป.กพ.ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ 11/03/2558
ร่วมประชุมพิจารณาการรับน้ำของโครงการวังบัว 11/03/2558
โครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน "หลักสูตร ๑ วัน" 11/03/2558
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน 11/03/2558
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบปัจจัยการผลิตด้าน ปศุสัตว์ 11/03/2558
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 11/03/2558
งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 11/03/2558
ติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบส่งน้ำในพื้นที่รอยต่อ ระยะที่ ๒ 11/03/2558
ประชุมติดตามผล งานจ้างเหมาในเขตโครงการฯ 11/03/2558
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง 23/02/2558
โครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมต้อนรับทีมงานจัดการความรู้กิจกรรม จากกรมชลประทาน 19/02/2558
ประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ ณ โครงการชลประทานกำแพงเพชร 18/02/2558
ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 17/02/2558
ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการรับน้ำปิง 16/02/2558
ประชุมรับนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 16/02/2558
โครงการชลประทานกำแพงเพชรประชุมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง 16/02/2558
โครงการชลประทานกำแพงเพชรร่วมประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 13/02/2558
ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ปลูกไม้ยืนต้นตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 11/02/2558
แสดงความยินดีแก่ ผวจ.กพ และปรึกษาหารือเรื่องน้ำ 11/02/2558
ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ 11/02/2558
ผวจ.กพ.ลงพื้นที่เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง 10/02/2558
โครงการ ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ปี ๒๕๕๘ (ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา) 10/02/2558
โครงการ ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ปี ๒๕๕๘ (ร.ร. วังแขมพิทยาคม) 10/02/2558
คป.กพ. ร่วมลงตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างระบบส่งน้ำ 06/02/2558
โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก 06/02/2558
ฝสบ๑. อบรมเกษตรกรในโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร 02/02/2558
อบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ปี ๒๕๕๘ หลักสูตรในรั้วโรงเรียน ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 02/02/2558
ประชุมประชาคมโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 29/01/2558
ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูเเล้งผ่านสถานีวิทยุ 26/01/2558
อบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ปี ๒๕๕๘ หลักสูตรในรั้วโรงเรียน ณ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 26/01/2558
ผอ.คป.กำแพงเพชร ร่วมประชุมสำนักชลประทาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 23/01/2558
คป.กำแพงเพชร ประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 23/01/2558
ผอ.คป.กำแพงเพชรร่วมกิจกรรม"จิบกาแฟ แชร์ความคิด" ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗ 15/01/2558
ผอ.คป.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 15/01/2558
คป.กพ. ร่วมจัดนิทรรศการวันสาธิตการส่งเสริมอาชีพทดแทนฯ 15/01/2558
ผอ.คป.กำแพงเพชรร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน 12/01/2558
ผอ.คป.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจงานบริเวณอ่างห้วยป่าบง 09/01/2558
คป.กพ.ประชุมหารือ"โครงการปิดทองหลังพระ" 06/01/2558
คป.กพ.ประชุมหารือจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 25/12/2557
คป.กำแพงเพชรร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช 08/12/2557
คป.กพ.ประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 08/12/2557
ฝสบ.3 ดำเนินกิจกรรม “ส่งสุขปีใหม่ ด้วยใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 08/12/2557
คป.กพ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 04/12/2557
คป.กพ. เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม 04/12/2557
คป.กำแพงเพชร ร่วมจัดรายการวิทยุ" เล่าข่าวชลประทาน" 01/12/2557
ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 01/12/2557
คป.กำแพงเพชร. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 01/12/2557
มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ รอง.ผวจ. และปลัดจังหวัดย้ายตำแหน่ง 28/11/2557
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 28/11/2557
คป.กำแพงเพชร ร่วมจัดรายการวิทยุเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำ 26/11/2557
คป.กำแพงเพชรประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 26/11/2557
ผอ.คป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม "ตามรอยบุญเมืองกำแพงเพชร" 26/11/2557
คป.กพ.ร่วมเปิดงานตลาดเกษตรกร ( Farmer Market ) 21/11/2557
คป.กพ. ร่วมประชุมสำนักชลประทานที่ ๔ ครั้งที่ ๙-๑๐ /๒๕๕๗ 21/11/2557
ผอ.คป.กำแพงเพชร ร่วมต้อนรับนายไมเคิล จี. ฮีธ 19/11/2557
คป.กำแพงเพชร จัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 18/11/2557
คป.กำแพงเพชร ร่วมพิธีมอบถุงพระราชทานประจำปี ๒๕๕๗ 18/11/2557
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ (วังยาง). ประชุมอาสาสมัครชลประทานประจำเดือน พฤศจิกายน 17/11/2557
คป.กำแพงเพชร. ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกแก้มลิงคลองยาง 17/11/2557
คป.กำแพงเพชร ร่วมวางพานพุ่มในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 17/11/2557
ผอ.คป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม จิบกาแฟ แชร์ความคิด ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ 13/11/2557
คป.กำแพงเพชร ประชุมวางแผนงาน 12/11/2557
ประชุม อาสาสมัครชลประทาน และเปิดรับสมัครช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการงดการส่งน้ำ 05/11/2557
มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ รอง.ผวจ.กพ. ย้ายตำแหน่ง 30/10/2557
คป.กพ. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสว่างอารมณ์ 27/10/2557
คป.กพ. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 24/10/2557
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 22/10/2557
คป.กพ. ประชุมอาสาสมัครชลประทาน( ฝสบ.3คป.กำแพงเพชร ) 22/10/2557
ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ๒๕๕๗/๕๘ (อ.คลองลาน) 16/10/2557
คป.กพ. เข้าร่วมประชุมชี้เเจงมาตรการการใช้น้ำ 08/10/2557
คป.กพ. ประชุมชี้เเจงแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘(ประชุมใหญ่) 08/10/2557
หัวหน้า ฝสบ๑.คป.กพ.ชี้แจงสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล 08/10/2557
ฝสบ.๑ คป.กพ.ประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมอำเภอไทรงาม 08/10/2557
คป.กพ. ประชุมเร่งรัดการบริหารงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 02/10/2557
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจดูงานสถานการณ์น้ำ จ. กำแพงเพชร 02/10/2557
สชป.๔จัดงานเกษียณอายุให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด 01/10/2557
คป.กพ.ประชุมรับทราบนโยบายของการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 01/10/2557
ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๗/๕๘ 01/10/2557
ฝสบ.๑.คป.กพ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารชลประทานผ่านคลื่นเสียงวิทยุ FM ๑๐๔ MHz 30/09/2557
ร่วมกิจกรรมการพัฒนาระบบส่งน้ำของกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝายคลองสวนหมากฝั่งซ้าย 26/09/2557
ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร 24/09/2557
ผอ.คป. กำแพงเพชร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าแถว 24/09/2557
คป.กพ.ร่วมจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ 24/09/2557
ผอ.คป.กำแพงเพชรร่วมทำบุญ ณ วัดพระบรมธาตุเจดียาราม 24/09/2557
ฝสบ๑.คป.กำแพงเพชรลงพื้นที่แก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน 24/09/2557
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน 24/09/2557
ประชุมอาสาสมัครชลประทาน(ฝสบ ๓) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 17/09/2557
ประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 12/09/2557
ผอ.คป.กำแพงเพชรร่วมกิจกรรม "จิบกาแฟ แชร์ความคิด" ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ 11/09/2557
ผอ.คป.กำแพงเพชรประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 11/09/2557
ร่วมประชุมประเด็น "การรับฟังสภาพปัญหาของลุ่มน้ำและแนวทางการแก้ไข" 10/09/2557
สำนักชลประทานที่ ๓-๔ ประชุมกิจกรรม KM Buddy ร่วมกัน 09/09/2557
ผอ.คป.กำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมสำนักชลประทานที่ ๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 03/09/2557
คป.กำแพงเพชร ประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 03/09/2557
คป.กพ.ประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงพื้นที่รอยต่อ 29/08/2557
ผอ.คป.กำแพงเพชรประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 29/08/2557
คป.กำแพงเพชร จัดโครงการศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกอาชีพห้วยฮ่องไคร้ 21/08/2557
ผอ.คป.กำแพงเพชรติดตามงาน "งานขุดลอกแก้มลิงคลองปลาร้า" 21/08/2557
ผอ.คป.กำแพงเพชร ประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 15/08/2557
คป.กำแพงเพชรจัดประชุมชี้เเจงงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 08/08/2557
คป.กำแพงเพชร ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 30/07/2557
คป.กำแพงเพชรร่วมจัดงานรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา 25/07/2557
คป.กำแพงเพชร ร่วมจิบกาแฟ แชร์ความคิด" ครั้งที่ ๑๙ / ๒๕๕๗ 24/07/2557
คป.กำแพงเพชรประชุมการประเมินผล ผลผลิตจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 16/07/2557
คป.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานโครงการหินชะโงก 08/07/2557
ผอ.คป.กำแพงเพชร ประชุมสภาเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร 07/07/2557
คป.กำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมสำนักชลประทาน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 26/06/2557
ร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 20/06/2557
คป.กำแพงเพชร ทำบุญและปล่อยปลาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน 13/06/2557
คป.กำแพงเพชร ประชุมชี้แจงเรื่องการจัดงานครบ ๖๐ ปี (แชยิด) ผชช.ชป.๔ 12/06/2557
คป.กำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด 12/06/2557
คป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ๑๑๒ ปี 12/06/2557
คป.กำแพงเพชร เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันสาธิตการหว่านพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 04/06/2557
คป.กำแพงเพชร ประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 30/05/2557
ผอ.คป.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 30/05/2557
ตรวจดูงานปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำคลองมดแดง 29/05/2557
ผอ.คป.กำแพงเพชรเป็นประธานในการประชุมระดับพื้นที่โครงการครั้งที่ ๓ 23/05/2557
ผอ.คป.กำแพงเพชรตรวจและเจรจาแก้ไขงานพัฒนาระบบส่งน้ำพื้นที่รอยต่อ 22/05/2557
พิธีเปิดงานก่อสร้างโครงการฝายท่ากระดาน 16/05/2557
ผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยมชมการบริหารจัดการ คป.กำแพงเพชร 16/05/2557
คป.กำแพงเพชร ร่วมสนทนาในรายการสถานีประชาชน 16/05/2557
คป.กำแพงเพชร ร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา 16/05/2557
คป.กำแพงเพชร จัดพิธีรดน้ำดำหัว 01/05/2557
คป.กำแพงเพชร ประชุมเตรียมงาน 24/04/2557
เข้าร่วมงานในการแถลงข่าวการเปิดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 24/04/2557
คป.กำแพงเพชร รดน้ำดำหัวและขอพร เนื่องในวันปีใหม่ไทย 23/04/2557
คป.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการ 23/04/2557
คป.กำแพงเพชร รดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 23/04/2557
ประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการโครงการชลประทาน ประจำปี ๒๕๕๘ 23/04/2557
คป.กำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการชลประทานบูรณาการกับหลักพุทธธรรม 22/04/2557
คป.กำแพงเพชร จัดการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 11/04/2557
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 18 (นายนพปฏล เมฆเมฆา) 10/04/2557
ปรึกษาหารือโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก 03/04/2557
คป.กำแพงเพชรเข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า 03/04/2557
สำนักชลประทานที่ ๔ จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 26/03/2557
คป.กำแพงเพชรประชุมการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ 26/03/2557
คป.กำแพงเพชร ประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 14/03/2557
สชป.๔ จัดการประชุมทีมงานและคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 14/03/2557
ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการน้ำ 12/03/2557
คป.กำแพงเพชร ชี้แจงและแก้ไขปัญหาการปิดประตูน้ำที่วังยาง 10/03/2557
คป.กำแพงเพชร จัดประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงคลองหนองปืนแตก 05/03/2557
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๗ 27/02/2557
ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๘ 27/02/2557
โครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานปี ๒๕๕๗ 25/02/2557
คป.กำแพงเพชรทำกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชลประทานให้กับนักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา ครั้งที่ ๓ 19/02/2557
คป.กำแพงเพชร ประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 11/02/2557
คป.กำแพงเพชรจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชลประทานให้กับนักเรียนโรงเรียนโกสัมพีวิทยา 11/02/2557
ประชุมพัฒนาระบบส่งน้ำในพื้นที่รอยต่อ จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์ ระยะที่ ๒ 07/02/2557
คป.กำแพงเพชรจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชลประทานให้กับนักเรียนโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 06/02/2557
คป.กำแพงเพชรจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชลประทานให้กับนักเรียนโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 03/02/2557
โครงการชลประทานกำแพงเพชรชี้แจ้งสถานการณ์น้ำของเขื่อนภูมิพลในปัจจุบัน 29/01/2557
ประชุมปรับแผนงานภายในโครงการ ฯ 27/01/2557
นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานภายในหน่วยงาน 14/01/2557
ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาเพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ เพื่อการวางแผนจัดสรรน้ำชลประทานโครงการวังบัว จ.กำแพงเพชร 13/01/2557
ประชุมงานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำโครงการวังบัว 08/01/2557
ประชุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุง ระบบส่งน้ำฝายวังหามแห (ฝายด่านใหญ่) 08/01/2557
ประชุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการดาวล้อมเดือน ครั้งที่ ๑๗ 25/12/2556
เข้าร่วมโครงการ ร้อยรัก ร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ 25/12/2556
ตรวจงานก่อสร้างตามโครงการพัฒนา ระบบส่งน้ำในพื้นที่รอยต่อ จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตรและจ.นครสวรรค์ ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๔ 13/12/2556
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 03/12/2556
ประชุมคณะกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 01/12/2556
ประชุมสัมมนาเปิดเขื่อนภูมิพล สู่ชุมชนลุ่มน้ำปิง-วัง 25/11/2556
ร่วมกล่าวถวายพระพรผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่น FM ๙๗.๗๕ MHz 22/11/2556
เข้าร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 15/11/2556
ประชุมหารือเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสวนหมาก (เพิ่มเติม) 13/11/2556
ทำบุญ ณ วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 12/11/2556
ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดภาวนาเขานิยม ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 08/11/2556
ประชุมหารือเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสวนหมาก 07/11/2556
ประชุมรับมอบนโยบาย และรับทราบภารกิจเกี่ยวกับการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน 07/11/2556
ประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ 01/11/2556
พิธีส่งมอบงานและรับมอบงาน 26/10/2556
ประชุมและตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการดาวล้อมเดือน 02/10/2556
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 06/12/2555
กรอง
แสดง # 
::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร