เข้าสู่เว็บไซต์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนัชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
106 หมู่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 055-841553 โทรสาร : 055-841553