สถิติผู้เข้าชม Web Site

วันนี้7
เมื่อวาน11
อาทิตย์นี้29
เดือนนี้127
ทั้งหมด14982
 • ขอความร่วมมือ พักทำนาปรังต่อเนื่อง
 • น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ตราบชั่วกาลนาน ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ ๔ จ.กำแพงเพชร
 • ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงร่วมก…

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษาจากมหาลัยแม่โจ้

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษาจากมหาลั...

สำนักงานชลประทานที่ 4 "สวัสดีปีใหม่…

สำนักงานชลประทานที่ 4 "สวัสดีปีใหม่ สานสามัคคี ปี 60 สำนักงานชลประทานที่ 4"

วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 เป็นประธานเปิดงาน "สว...

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง กิจก…

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง กิจกรรม "สวัสดีปีใหม่ สานสามัคคี ปี 60

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง นำโดย นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผอ.โครงการฯ ร่วมกับหัวหน้าฝ่าย/งานและเจ้าหน้าที่โ...

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 สำนักงานชลปร…

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 สำนักงานชลประทานที่ 4 โดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ร่วมสนทนาในรายการวิทยุ“เล่าข่าวชลประทาน

 วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 สำนักงานชลประทานที่ 4 โดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่...

นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผคบ.ท่อทองแดง ได้…

นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผคบ.ท่อทองแดง ได้จัดจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ บริเวณหน้าสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผคบ.ท่อทองแดง ร่วมกับหน่วยงานราชการของกระทรวงเกษตร...

นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผคบ.ท่อทองแดง ได้…

นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผคบ.ท่อทองแดง ได้จัดให้มีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโครงการ

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30 น.นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผคบ.ท่อทองแดง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/งานและเจ้าหน้าที...

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อ…

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายจัดสรรนำ้และหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการฯ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มอาสาสมัคร

ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ร่...

ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจร…

ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแด...

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เข้า…

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทอง...

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ร่วม…

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ร่วมจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภัคดี"

ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแ...

เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อ…

เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวา

ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวาบริเวณหน้าประต...

ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09…

ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 ตั้งจุดบริการจำหน่ายข้าวสารเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ณ บริเวณหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง...

นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงกา…

นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ร่วมกับหัวหน้าฝ่าย/งาน โครงการฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการบริหารการจัดน้ำในฤดูแล้ง

ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ร่ว...

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น นา…

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผคบ.ท่อทองแดง ร่วมกับหัวหน้าฝ่าย/งาน

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผคบ.ท่อทองแดง ร่วมกับหัวหน้าฝ่าย/งาน ได้จัดประชุมหารื...

ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร(7วัน) ณ …

ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร(7วัน) ณ โครงการท่อทองแดง

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.45 น. นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วยผู้บริหาร...

นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงกา…

นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 17.30 - 20.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทอง...

นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักง…

นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ

 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 10.30 - 14.30 น. นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 เป็นปร...

วันที่ 3 กันยายน 2559 ร่วมกันปลูกต้นไม้แ…

วันที่ 3 กันยายน 2559 ร่วมกันปลูกต้นไม้และเข้าร่วมบรรยายเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการดาวล้อมเดือนจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผคบ.ท่อทองแดง พร้อมด้วยนายสุรพงศ แสนช่าง สบ.3 คบ.ท่อทอง...

ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕๙ ร่วมกันปล…

ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕๙ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา 9.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง พร...

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลาประมา…

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลาประมาณ 13.00 น. คณะจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

    วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลาประมาณ 13.00 น. คณะจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นำโดยดร.พรรณสิริ ...

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 14.…

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแ...

วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2559 เจ้าหน้าที่ช…

วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2559 เจ้าหน้าที่ชลประทานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ร่วมกับ นายมณี มหาพันตรี

   วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2559 เจ้าหน้าที่ชลประทานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ...

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสย…

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง มอบหมายให้นายสิงหา ศรีบุญมา หัวหน้าฝ่า...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓…

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง โดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผคบ.ท่อทอง...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐…

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง โดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผคบ.ท่อท...

วันพุธที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.โ…

วันพุธที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง โดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

วันพุธที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง โดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโค...

สรุปภาพบรรยากาศ บริการจุดพักรถ ต.หนองปลิ…

สรุปภาพบรรยากาศ บริการจุดพักรถ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 16-20ก.ค.2559

 บริการจุดพักรถ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 16-20ก.ค.2559 สำนักงานชลประทานที่ 4 โดยเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรั...

ให้การต้อนรับ พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานค…

ให้การต้อนรับ พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการสำ้นำ้และบำรุงรักษาท่อทองแดง พร้อมด้วย พ.อ.จิ...

วันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2559 ลงพื้นที่ฝ่า…

วันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2559 ลงพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

วันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2559 เวลา 10.00 น.ฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง โดยนายสมเกียรติ อุปการะ ...

ผคบ.กล่าวต้อนรับพนักงานใหม่ โครงการส่งน้…

ผคบ.กล่าวต้อนรับพนักงานใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง โดยนายอ...

คณะกรรมการปรับปรุงระบบข้อมูลของสำนักราชเ…

คณะกรรมการปรับปรุงระบบข้อมูลของสำนักราชเลขาธิการ ตรวจเยี่ยมโครงการฯ

วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ นายจรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ พร้อมคณะกรรมก...

การประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี …

การประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัยชาญ สังข์แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทา...

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีแล…

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558  เวลา 07.30 น นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผคป.กำแพงเพชร พร้อมด้...

ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องกว้านบานระบาย

ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องกว้านบานระบาย

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง นำโดย นายสิงหา ศรี...

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอย…

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. นายยุทธพงษ์ ประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ...

เลี้ยงต้อนรับ ผคบ. คนใหม่ โครงการส่งน้ำแ…

เลี้ยงต้อนรับ ผคบ. คนใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา 11.30 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร และ โครงการส่งน้ำและบ...

ผคบ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง …

ผคบ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ส่งมอบงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ น. นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผู้อำนวยการโครงการส...

คณะจากสำนักราชเลขาธิการได้ให้เกียรติมาแว…

คณะจากสำนักราชเลขาธิการได้ให้เกียรติมาแวะเยี่ยมโครงการส่งน้ำฯท่อทองแดง

  วันที่ 18 ส.ค. 2558 เวลาประมาณ 13.30 น. คณะจากสำนักราชเลขาธิการนำโดยหม่อมราชวงศ์เศร...

โครงการจัดงานรดน้ำ ดำหัว ผู้อำนวยการโครง…

โครงการจัดงานรดน้ำ ดำหัว ผู้อำนวยการโครงการ

วันที่ 1 พ.ค. 2558 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ได้จัดให้มีการรดน้ำดำหัวผู้อำนวยก...

ทำบุญโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

ทำบุญโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง นายจั...

ครบรอบ 3 ปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่…

ครบรอบ 3 ปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง นายจั...

การประชุมวางแผนการส่งน้ำฤดูนาปี 2558

การประชุมวางแผนการส่งน้ำฤดูนาปี 2558

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 13.30น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง โดยนายจักรกฤษณ...

โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้า…

โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น. นายสุรพงศ์  แสนช่าง  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...

ผอ.คบ.ท่อทองแดง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่…

ผอ.คบ.ท่อทองแดง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.  นางลาวัณย์  มหาวัตร  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มาตรวจเยี่ย…

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มาตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 11.30 น.  นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร    ...

ผอ.คบ.ท่อทองแดง ลงพื้นที่ประสบปัญหาขาดแค…

ผอ.คบ.ท่อทองแดง ลงพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

    วันที่ 10 มีนาคม 2558 นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผอ.คบ.ท่อทองแดง พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ...

การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมา…

การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2558

 วันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายชัยชาญ สังข์แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม...

ประชุมพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานต.คุยบ…

ประชุมพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานต.คุยบ้านโอง

วันศุกร์ ที่  27  กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. นายมานิตย์  อิ่มสุขศรี และเจ้าหน้าที่ฝ่า...

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงจัดกิ…

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงจัดกิจกรรมปลูกไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติฯ

     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 09.30 น.  นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผอ.คบ.ท่อท...

ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมกา…

ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

            วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผอ.คบ.ท่อทองแดง ได้จัดประ...

ประชุมพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานเสริมส…

ประชุมพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานเสริมสร้างความเข้มแข็ง (ฟื้นฟูกลุ่มผู้ใช้น้ำ)

     วันอังคาร ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักชลปร...

โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดสุโข…

โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดสุโขทัย

      วันพฤหัสบดี ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ส...

เจ้าหน้าที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่…

เจ้าหน้าที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงและเกษตรกร ช่วยกันกำจัดวัชพืช

                  เมื่อวันที่   27   พฤษภาคม   2557  เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3  ร่วมกับเกษตรกรกลุ่ม ผู้ใ...

กิจกรรมเปิดประตูน้ำและทำความสะอาดท่อลอดร…

กิจกรรมเปิดประตูน้ำและทำความสะอาดท่อลอดระบายน้ำ

             เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2557  นายสหัส   ไก่แก้ว  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2  โครงการส่งน้ำและบ...

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ร่ว…

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขเกษตรกร

                          เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2557  นายสหัส  ไก่แก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้...

โครงการฯ ท่อทองแดง ร่วมกับเกษตรกรกุล่มผู…

โครงการฯ ท่อทองแดง ร่วมกับเกษตรกรกุล่มผู้ใช้น้ำชลประทาน กำจัดวัชพืช

                   เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2557  นายสุรพงศ์  แสนช่าง  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3  โครงการส่...

การประชุมประชาสัมพันธ์การส่งน้ำฤดูกาลเพา…

การประชุมประชาสัมพันธ์การส่งน้ำฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2557

                         เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2557  เวลา  13.00 น.  นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา   ผู้อำนวยการโครงการส่...

บุคลากรสถาบันพัฒนาการชลประทานศึกษาดูงานโ…

บุคลากรสถาบันพัฒนาการชลประทานศึกษาดูงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

           เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา  08.30 น. นายจักรกฤษณ์  สินพรหมมา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรั...

ประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำในฤดูฝน ปี2557

 ประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำในฤดูฝน ปี2557

           เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2557  เวลา 09.00 น. นายเสาร์ วังคำ เจ้าหน้าที่ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่...

ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาการเกษตรครบว…

ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ  ประจำปีงบประมาณ 2557

                 วันที่  ๑๘  เมษายน ๒๕๕๗  นายชาญณรงค์  หลักดี ช่างฝีมือสนาม ช ๒  และนายศักดิ์ชัย คุ้มคงศักดิ์ พนักงานช...

ผู้อำนวยการโครงการ

นายจักรกฤษณ์  สินพรหมมา

ผู้อำนวยการโครงการ

สถานภาพน้ำของเขื่อนต่างๆ

พยากรณ์อากาศ