เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โครงการชลประทานกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมวังสงกรานต์ การแข่งขันกีฬษเชื่อมสัมพันธ์สามัคคี รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา