เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 โครงการชลประทานกาญจนบุรีได้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล
ณ วัดดอนคราม ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 13
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
และเป็นขวัญกำลังใจ และศิริมงกลแก่เจ้าหน้าที่