เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 โครงการชลประทานกาญจนบุรีได้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และศิริมงกลแก่เจ้าหน้าที่