เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โครงการชลประทานกาญจนบุรีได้ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง