เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่โครงการฯ อวยพรปีใหม่และรับพรจากผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 13 และคณะผู้บริหารฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
อวยพรปีใหม่และรับพรจากผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 13
 
 
 
         
 
 
 
 
 
อวยพรปีใหม่และรับพรจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
 
 
 
         
 
 
         
 
อวยพรปีใหม่และรับพรจากผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร
 
         
         
 
 
         
 
อวยพรปีใหม่และรับพรจากผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
 
         
         
 
 
         
 
อวยพรปีใหม่และรับพรจากผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ
 
         
         
 
 
         
 
อวยพรปีใหม่และรับพรจากผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล