เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมงานพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช,
 
 
งานพิธีถวายสักการะ พุ่มเงิน-พุ่มทอง พระบรมราชานุสาวรัย์ พระนเรศวรมหาราช และงานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
งานพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 
 
 
         
 
 
         
 
งานพิธีถวายสักการะ พุ่มเงิน-พุ่มทอง พระบรมราชานุสาวรัย์ พระนเรศวรมหาราช
 
         
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
งานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล