เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรีได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558
 
 
ณบริเวณศาลา 60 พรรษามหาราช จังหวัดกาญจนบุรี