เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2558