เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ที่ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย,
 
 
ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน และตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย