เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ที่ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย และตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี