เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ที่ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค และตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา