เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมออกดำเนินงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 10