เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ที่ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา และตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง