เมื่อวันที่ 24 กรกฎษคม 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ที่ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน