เมื่อวันที่ 30 กรกฎษคม 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมงานวันอาสาฬหบูชา ณ บริเวณองค์พระ "พุทธมหานาคาสถิตนิรมิตโภคอุดม สมบูรณ์เกษตรสันตะนคเรศประทานชล" เขื่อนแม่กลอง