เมื่อวันที่ 5 , 11 , 13 และ 14 สิงหาคม 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมได้ร่วมลงพื้นที่ตามแผนการลงปฏิบัติการตรวจเยี่ยมเยียน เกษตรกร เพื่อสร้างการรับรู้ภาคเกษตร รับฟังปัญหาของเกษตรกร อำเภอพนมทวน ประจำเดือนสิงหาคม ตำบลทุ่งสมอ ตำลดอนเจดีย์ ตำบลรางหวาย ตำบลหนองโรง ตำบลหนองสาหร่าย และตำบลพังตรุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
     
 
 
         
 
วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ได้ร่วมลงพื้นที่ตามแผนการลงปฏิบัติการตรวจเยี่ยมเยียน เกษตรกร ตำบลทุ่งสมอ
 
         
 
 
     
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ได้ร่วมลงพื้นที่ตามแผนการลงปฏิบัติการตรวจเยี่ยมเยียน เกษตรกร ตำบลดอนเจดีย์
 
     
 
 
     
 
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้ร่วมลงพื้นที่ตามแผนการลงปฏิบัติการตรวจเยี่ยมเยียน เกษตรกร ตำบลดอนตาเพชร ตำบลรางหวาย และตำบลหนองโรง
 
     
 
 
     
 
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ได้ร่วมลงพื้นที่ตามแผนการลงปฏิบัติการตรวจเยี่ยมเยียน เกษตรกร ตำบลพนมทวน ตำบลหนองสาหร่าย และตำบลพังตรุ