เมื่อวันที่ 11 กรกฎษคม 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมงานกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารที่ทำการ สำนักงานชลประทานที่ 13