เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบมราชชนนี
 
 
ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทาบรมราชชนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี