เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี