ชี้แจ้งสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้น้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง
 
 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558
 
 
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
ชี้แจ้งสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้น้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง
 
 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมอำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย
 
 
จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมฟัง
 
         
 
 
 
 
 
 
     
 
ชี้แจ้งสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้น้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง
 
 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. สถานที่เทศบาลตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 
     
 
 
     
 
 
     
 
ชี้แจ้งสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้น้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง
 
 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. สถานที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าโป่ง ตำบลจระเข้เผือก  อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
 
     
 
 
     
 
 
     
 
ชี้แจ้งสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้น้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง
 
 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. สถานที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล กลอนโด ตำบลกลอนโด  อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
 
     
 
 
     
 
 
     
 
ชี้แจ้งสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้น้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง
 
 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. สถานที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่  อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
 
     
 
 
     
 
 
     
 
ชี้แจ้งสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้น้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง
 
 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. สถานที่ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี

 
     
 
 
     
 
 
     
 
ชี้แจ้งสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้น้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง
 
 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. สถานที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี