เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง
 
 
เนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณองค์พระ เขื่อนแม่กลอง