เวลา 09.30 น. ของวันที่ 3 มีนาคม 2559 นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายประศาสน์ สุขอินทร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
 
 
นายวัฒนศักดิ์ วงศ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ และนายนเรศร์ นรพัลลภ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่เพื่อนำน้ำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎร
 
 
ที่ประสบภัยแล้ง บ้านหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังศูนย์เรียนรู้ บ้านรางยอม เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป