เวลา 06.45 น. ของวันที่ 8 มีนาคม 2559 ผู้แทนโครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้อัญเชิญพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้่าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
 
 
เนื่องในวันแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ถนนหลักเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี