เจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติงาน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารน้ำ
 
 
ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารน้ำ และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร แจกแผ่นพับและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยแล้ง ณ โรงเรียนสหธนาคารกรุงเทพ
 
 
หมู่ 5 บ้านเวียคาดี้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี