ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.3