ในวันที่ 5 เมษายน 2559 นายอนันต์ ลีลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และความก้าวหน้าตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ปี 2558/59
 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการนำรถบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ บ้านอู่ตะเภา ม.8 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่ 13 มีนายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายประศาสน์ สุขอินทร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานกาญจนบุรี
นายวัฒนศักดิ์ วงศ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายณัฐธนนท์ วรกุลพัชรวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
และนายประยูร เย็นใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 13 รอให้การต้อนรับ