ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เมื่อเวลา 09.54 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและคณะฯ เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่ประกอบพิธีเปิดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย
 
ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ2559 ณ วัดหนองปลิง หมู่ที่7 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ชลประทานกาญจนบุรี
เข้าร่วมจัดนิทรรศการเสริมสร้างความสัมพันธ์โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมพร้อมให้คำปรึกษาความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำแก่เกษตรกร