เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผคป.กาญจนบุรี พร้อม วศ.คป.กาญจนบุรี วศ.โครงการก่อสร้าง สชป.13 และ วศ.สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13
 
ร่วมหารือกับนายเอนก บ่อพลอย นายกอบต.รางสาลี่ ถึงแนวทางการพิจารณาดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี