ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 01.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผคป.กาญจนบุรี พร้อม วศ.คป.กาญจนบุรีได้ตรวจสอบ พื้นที่กองพลทหารราบที่ 9 ตามคำขอความอนุเคราะห์จัดหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในพื้นที่
 
 
 
 
 
         
         
         
         
 
และเวลา 14.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผคป.กาญจนบุรี พร้อม วศ.คป.กาญจนบุรี ได้เดินทางตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างฝายเก็บน้ำ ณ.อบต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์