ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกกรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา