ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ผคป.กาญจนบุรี และ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปล่อยปลา และ บริจาคโลหิต เนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบ 114 ปี

 
 
ณ บริเวณองค์พระ เขื่อนแม่กลอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี