ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 13 ได้ร่วมทำบุญถวายเป็นราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 
 
และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณโครงการอ่างเก็บน้ำพุตะเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ