ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกาญจนบุรี ร่วมประกอบพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
 
ณ โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี