ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ร่วมกับโครงการปฏิรูปการจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรที่ 13 จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ (คลองส่งน้ำท่าล้อ-อู่ทอง)

 
 
โดยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 89 วินาที และทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
ณ ประตูระบายน้ำ ปากคลองส่งน้ำ สายท่าล้อ-อู่ทอง จังหวัดกาญจนบุรี