ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมกัน ปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาส ตรงกับวันครบรอบ 116 ปี กรมชลประทาน

 
ณ บริเวณหน้าที่ทำการโครงการชลประทานกาญจนบุรี