person
 
Google

Web
Rid
>> จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม <<

ข้อมูลอาคารชลประทาน
 
 
 
  ในเขต จังหวัดกาญจนบุรี


    ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี ทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำบริโภคภายในโรงเรียน โดยสถานการณ์ และปัญหาดังกล่าว สำนักงานชลประทานที่ 13 และโครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย ทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำบริโภคภายในโรงเรียน โดยสถานการณ์ และปัญหาดังกล่าว สำนักงานชลประทานที่ 13 และโครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมกัน ปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาส ตรงกับวันครบรอบ 116 ปี กรมชลประทาน ณ บริเวณที่ทำการโครงการชลประทานกาญจนบุรี

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี ร่วมกับผู้อำนวยการโครงการปฏิรูปการจัดระบบน้ำ เพื่อการเกษตรกรรมที่ 13 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ในพื้นที่ โครงการพระราชดำริ(คลองส่งน้ำท่าล้อ-อู่ทอง) โดยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ยืนไว้อาลัย และทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ ประตูระบายน้ำ ปากคลองส่งน้ำ สายท่าล้อ-อู่ทอง จังหวัดกาญจนบุรี

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 13 ได้ร่วมทำบุญถวาย เป็นราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณโครงการ อ่างเก็บน้ำพุตะเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ
>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559
ผคป.กาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปล่อยปลา และบริจาคโลหิต เนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบ 114 ปี ณ บริเวณองค์พระ เขื่อนแม่กลอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559
เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บริเวณองค์พระ เขื่อนแม่กลอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

>>> อ่านรายละเอียด <<<
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผคป.กาญจนบุรี พร้อม วศ.คป.กาญจนบุรีได้ตรวจสอบ พื้นที่กองพลทหารราบที่ 9 ตามคำขอความอนุเคราะห์จัดหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในพื้นที่
และเวลา 14.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผคป.กาญจนบุรี พร้อม วศ.คป.กาญจนบุรี ได้เดินทางตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างฝายเก็บน้ำ ณ.อบต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
เวลา 09.30 น. นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร ผผง.ชป.13 ออกตรวจติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงานปีงบประมาณพ.ศ.2559 ที่โครงการชลประทานกาญจนบุรี
โดยมีพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผคป.กาญจนบุรี และนายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ
ผคส.13 ร่วมให้การต้อนรับ

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
เวลา 11.30 น. นายสมชาย ฟักทอง นายกอบต.แก่งเสี้ยน และนายธงชัย
อินทร์ประเสริฐ นายกอบต.หนองกุ่ม พร้อมคณะเข้าพบ ผคป.กาญจนบุรี
เพื่อร้องขอให้ดำเนินการ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผคป.กาญจนบุรี พร้อม วศ.คป.กาญจนบุรี วศ.โครงการก่อสร้าง สชป.13 และ วศ.สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ร่วมหารือกับนายเอนก บ่อพลอย นายกอบต.รางสาลี่

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
เมื่อเวลา 09.54 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและคณะฯ เดินทางมาถึงบริเวณ
สถานที่ประกอบพิธีเปิดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย
ครั้งที่7 ประจำปีงบประมาณ2559 ณ วัดหนองปลิง หมู่ที่ 7 ต.ดอนแสลบ
อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
นายอนันต์ ลีลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาประชุม
ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และความก้าวหน้าตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัย ปี 2558/59 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.3


>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559
เวลา 08.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 13 ร่วมกับโครงการ ชลประทานกาญจนบุรี ส่งรถบรรทุกน้ำเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์แก้ปัญหา ภัยพิบัติภัยแล้ง
โดยมีนายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
 

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559
เวลา 09.20 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวเปิดดำเนินการตามโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2559


>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
ร่วมใจช่วยภัยแล้ง บ้านอู่ตะเภา ม.8 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นำทีมโดยผอ.พงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิตร

 

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559
เวลา 09.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี
พร้อมด้วย นายประศาสน์ สุขอินทร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายวัฒนศักดิ์ วงศ์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ นายณัฐธนนท์ วรกุลพัชรวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 และนางสาวจันทรา จัตุกูล หัวหน้างานบริหารทั่วไป


>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559
ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายนเรศร์ นรพัลลภ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และนายวัฒนศักดิ์ วงศ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการชลประทาน กาญจนบุรี นำกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยเทียน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเวทีเรียนรู้ร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559
เวลา 06.45 น. ของวันที่ 8 มีนาคม 2559 ผู้แทนโครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้อัญเชิญ
พุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้่าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ถนนหลักเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559
เวลา 09.30 น. ของวันที่ 3 มีนาคม 2559 นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายประศาสน์ สุขอินทร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายวัฒนศักดิ์ วงศ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ และ
นายนเรศร์ นรพัลลภ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานกาญจนบุรี

>>> อ่านรายละเอียด <<<

 

เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2559
เวลา 10.00 น. ผู้แทนกรมชลประทาน ผคป.กาญจนบุรี และวศ.คป.กาญจนบุรี พร้อมบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำเสนอข้อมูลรวมถึงตอบข้อซักถามโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ัำลำตะเพินตอนบนและระบบผันน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี

>>> อ่านรายละเอียด <<<


เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
เจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติงาน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย
ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารน้ำ และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร แจกแผ่นพับและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยแล้ง
ณ โรงเรียนสหธนาคารกรุงเทพ หมู่ 5 บ้านเวียคาดี้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-
อาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณองค์พระ เขื่อนแม่กลอง

 

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558
เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องใ โอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 12ตุลาคม ,และระหว่างวันที่ 5 - 11 พฤศจิกายน 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ชี้แจ้งสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้น้ำ
แม่กลอง

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ชี้แจ้งเรื่องขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำในแต่ละสถานีสูบ คลองรับน้ำและประตูรับน้ำ ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. ขอความร่วมมืองดทำการสูบน้ำ จากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดกาญจนบุรี

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี
ได้ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบมราชชนนี ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทาบรมราชชนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีกาญจนบุรี

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมจัดทำนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการบริหารน้ำ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพิ่มสร้าง ความสัมพันธ์โดยการให้เกษตรกรในพื้นที่มี ส่วนร่วมและให้บริการพร้อมให้คำปรึกษา ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำแก่เกษตรกร

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมงานกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา
83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารที่ทำการ สำนักงานชลประทานที่ 13

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 5 , 11 , 13 และ 14 สิงหาคม 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมลงพื้นที่ตามแผนการลงปฏิบัติการตรวจเยี่ยมเยียน เกษตรกร เพื่อสร้างการรับรู้ภาคเกษตร
รับฟังปัญหาของเกษตรกร อำเภอพนมทวน ประจำเดือนสิงหาคม ตำบลทุ่งสมอ ตำลดอนเจดีย์ ตำบลรางหวาย ตำบลหนองโรง ตำบลหนองสาหร่าย และตำบลพังตรุ

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมงานวันอาสาฬหบูชา ณ บริเวณองค์พระ "พุทธมหานาคาสถิตนิรมิตโภคอุดม สมบูรณ์เกษตรสันตะนคเรศประทานชล" เขื่อนแม่กลอง

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ด้เข้าร่วม
พิธีการจัดงานเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ด้เข้าร่วม
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ สวนไม้ดอกไม้ หอมไทย

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ที่ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี
ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ที่ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา และตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี
ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ที่ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค และตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี
ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ที่ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ และตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี
ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ที่ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย และตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี
ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ที่ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย, ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน และตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี
ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ที่ตำบลด่านแม่แสลบ อำเภอศรีสวัสดิ์

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี
ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ที่ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
( field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ที่ตำบลหนองฝ้ายอำเภอเลาขวัญ

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมออกดำเนินงานตามโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2558

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกญจนบุรี

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำนิทรรศการให้ความรู้
เรื่องการบริหารจัดการน้ำ และ การจัดกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์โดยให้เกษตรกรในพื้นที่มีส่วนร่วมและให้บริการ

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ปลูกต้นไม้ยืนต้น
ฯ เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการให้ความรู้
เรื่องการบริหารจัดการน้ำ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิก
มหาดไทย ณ โรงเรียนบ้านห้วยกบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองลู
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 17 - 18 มกราคม 2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมงานพิธีถวายสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, งานพิธีถวายสักการะ
พุ่มเงิน-พุ่มทอง พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และงานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่โครงการฯ
อวยพรปีใหม่และรับพรจากผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 13
และคณะผู้บริหารฯ

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
โครงการชลประทานกาญจนบุรีได้จัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม ปี 2558 และแข่งขันกีฬาสี เพื่อมอบความสุข
ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
โครงการชลประทานกาญจนบุรีได้ร่วมกิจกรรมงานพิธีวางพานพุ่ม
และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องใน " วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

>>> อ่านรายละเอียด <<<

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557
โครงการชลประทานกาญจนบุรีได้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และศิริมงกลแก่เจ้าหน้าที่

>>> อ่านรายละเอียด <<<


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
โครงการชลประทานกาญจนบุรีได้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล
ณ วัดดอนคราม ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 13
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
และเป็นขวัญกำลังใจ และศิริมงกลแก่เจ้าหน้าที่

>>> อ่านรายละเอียด <<<


เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557
โครงการชลประทานกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมวังสงกรานต์
การแข่งขันกีฬษเชื่อมสัมพันธ์สามัคคี รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา

>>> อ่านรายละเอียด <<<


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556
ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมตรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธี
บวงสรวงสักการะทวยเทพเทวา และ ถวายราชสักการะสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ
จัดหาแหล่งน้ำในบริเวณวัดทิพย์สุคนธาราม ณ วัดทิพย์สุคนธาราม

>>> อ่านรายละเอียด <<<


 

 body { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); /* IE */ -webkit-filter: grayscale(1); /* Chrome, Safari */ filter: grayscale(1); /* Firefox */ }