โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ประกอบด้วยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาทั้งหมด 4 ฝ่าย ได้แก่
  1. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
  2. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
  3. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
  4. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4