วันที่ 7 มกราคม 2547 ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกให้บริการแก่ราษฎร บ.หินลาด ต.บ่อแก้ว กิ่ง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ ต.บ่อแก้วและตำบลใกล้เคียง พร้อมกันนี้หัวหน้าโครงการชลประทานกาฬสินธุ์(นายวรรัตน์ ประวาลปัทมกุล) ได้รับฟังปัญหาและให้ความรู้พร้อมแนวทางแก้ไขด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ แก่ราษฎรที่เข้าร่วมประชุม