วันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 นายวรรัตน์ ประวาลปัทมกุล หัวหน้าโครงการชลประทานกาฬสินธุ์พร้อมคณะ ได้เดินทางนำพาคณะ ผวจ.กาฬสินธ ุ์(นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช) ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่รับเสด็จฯ บ.หัวนาคำ ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ หลังจากนั้น หัวหน้าโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ได้เรียนเชิญ ผวจ.กาฬสินธุ์ ไปตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ