ยุวชลกร รุ่นที่ 7/2555 โรงเรียนการกุศล หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ